Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Професионално образование

Регионално състезание "Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство" с. Градница

2012-03-23 15:16:06
Повече информацоия за проведеното състезание ще намерите в добавения файл

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

2011-12-19 16:09:02

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

     Във връзка със стартирането на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Компонент 1 „Ученически практики” Ви предоставяме допълнителна информация относно, целта, дейностите и очакваните резултати от програмата.

      За повече информация вижте в добавения файл.

Активно учене и интерактивни комуникационни техники в класната стая за обучаеми от всички възрасти

2011-04-06 16:32:03
Презентация на проект “Учене през целия живот и професионално образование и обучение" по програма ФАР.