Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Прием 7-8 клас

Свободни места след второ класиране и указания

2014-07-10 14:22:37
Вижте в добавените файлове

Указание за записване в първо класиране и кандидатстване за второ класиране

2014-06-27 09:52:11
Вижте в добавения файл

Указание за приема след 7 клас и работното време на гнездата

2014-06-16 14:19:53
Вижте в добавения файл

Оценки от изпита по изобразително изкуство за прием след 7 клас

2014-06-09 09:31:46
Вижте в добавения файл

Резултати от изпитите по БЕЛ и математика за прием след 7 клас

2014-06-04 12:58:36
     Резултатите можете да проверите на следващия линк, като влизате с входящ номер и ЕГН:

       7klas.mon.bg

     Статистика по Български език и литература, по математика и по Български език и литература и математика можете да намерите в добавените файлове.

    

Заявления за участие в класиране

2014-05-29 16:41:38
Вижте в добавения файл

Упътване - прием след 8 клас

2014-05-27 14:11:08
Вижте в добавения файл

Прием на ученици от други области след 7 клас

2014-05-16 16:15:12
Вижте в добавения файл

Утвърдени план-приеми в профилирани и професионални паралелки след 7 и след 8 клас

2014-04-16 10:53:45
Вижте в добавените файлове

Упътване за прием след 7 клас по Наредба № 11

2014-04-16 09:24:41
Вижте в добавените файлове