Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Прием 7-8 клас

Утвърдени план-приеми в профилирани и професионални паралелки след 7 и след 8 клас

2014-04-16 10:53:45
Вижте в добавените файлове

Упътване за прием след 7 клас по Наредба № 11

2014-04-16 09:24:41
Вижте в добавените файлове

Изпити по Наредба № 11 за прием след 7 и след 8 клас по административни области

2014-04-15 10:15:05
Вижте в добавения файл

Учебно-изпитни програми за прием след 7 клас 2014/2015 учебна година

2014-03-31 13:48:43
Вижте в добавените файлове

Приложения за прием след 7 клас 2014/2015 г.

2014-03-31 13:38:35
Вижте в добавените файлове

График на дейностите по приемането на ученици след 7 клас и след завършено основно образование

2014-03-28 10:43:13
Вижте в добавения файл

Наредба № 11/28.03.2005 г. за прием след 7 клас и след завършено основно образование

2014-03-28 10:41:15
Вижте в добавения файл