Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Новини

Свободно място за ученик

2014-04-15 12:23:55

Промяна на датата за провеждане на конкурса за длъжността "Началник на РИО"

2014-04-07 17:10:55

Декларации по ЗПУКИ

2014-04-07 16:48:10
Вижте в добавения файл

Добри практики по проект "УСПЕХ"

2014-04-03 11:59:49
     На 25.03.2014г. в Актовата зала на ОУ „Братя Миладинови” гр. Бургас се проведе работна среща Добри практики по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ, съфинансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за учебната 2013-2014г. на област Бургас.     
     В мероприятието участие взеха:
•    ученици от клубовете на СОУ „Любен Каравелов” гр. Несебър с танцово и вокално изпълнение на фолклор.
•    ученици от клубовете на ГЧЕ „Васил Левски” гр. Бургас с вокално изпълнение на  български и руски език.
•    ученици от клубовете на ОУ „Св. Княз Борис I” гр. Бургас с танцово изпълнение на мажоретки.

     Презентации пред аудиторията представиха:
ОУ „Елин Пелин” гр. Бургас, ОУ „Христо Ботев” кв. Долно Езерово, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос, ПГМЕЕ гр. Бургас, ПГЕЕ „Константин Фотинов” гр. Бургас, СОУ „Любен Каравелов” гр. Несебър.

     Представена бе изложба „Успехът на УСПЕХ” с произведения и табла на учениците от проекта. В изложбата взеха участие следните учебни заведения: ОУ „Елин Пелин” гр. Бургас, ПГСС „Златна нива” гр. Айтос, ГЧЕ „Васил Левски” гр. Бургас, ОУ „Г.С. Раковски” с. Гълъбец; ОУ „Христо Ботев” гр. Ахелой, СОУ „Димчо Дебелянов” гр. Бургас, СОУ „Добри Чинтулов” гр. Бургас, ОУ „Любен Каравелов” гр. Бургас, ПГ по транспорт гр. Бургас; ПГТ „Алеко Константинов” гр. Поморие и ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас; ОУ „Антон Срашимиров” гр.Бургас.


Свободни места за ученици

2014-04-02 14:42:56
Вижте в добавения файл

ХVIII УЧЕНИЧЕСКА ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ЧОВЕК - СВЯТ"

2014-03-27 11:22:06
     На 21 март 2014 г. (петък)  в СОУ “Епископ Константин Преславски” – Бургас се проведе ХVІIІ-та ученическа философска конференция “ЧОВЕК – СВЯТ”. Тя се организира от РИО – Бургас с подкрепата на община Бургас, а инициатор и домакин е СОУ „Епископ Константин Преславски” .
     В тазгодишното издание на конференцията взеха участие над 100 ученици от 40 училища от 16 области в страната.
              Сред официалните гости на конференцията бяха:
     - г-жа Йорданка Ананиева – заместник-кмет на Община Бургас;
     -  г-н Коста Костов – главен експерт по философия в МОН;
   - проф. д-р Вихрен Бузов – заместник-декан на Философския факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
     - г-н Петър Горанов – главен асистент в катедра „Етика” на Философския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски”; 
     - г-н Димитър Златев – докторант в Православен богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“;
      Участниците работиха по следните направления:
        - „Приказки с неочакван край” за ученици от IV и V клас – те представиха приказка по избор, в която чрез силата на въображението и фантазията променяха финалала, акцентираха на моралните качества и духовните ценности.
       - учениците от VI и VII клас представиха проекти на тема: “Опиши своя свят с думите: небе – земя – въздух – огън – вода, добро – зло”.
     - учениците от IX – XII клас защитаваха есета, разкази, разсъждения по една от темите по техен избор: 
      „Силата на ума се увеличава от упражненията, а не от покоя.“ (Александър Поуп);
       „Човек трябва да носи хаос в душата си, за да се роди танцуваща звезда.“ (Вилхелм Фон Хумболд);
       „Светът е книга и който не пътува, чете само една и съща страница.“ (Аврелий Августин).
       За първи път през настоящата година някои от тях имаха възможност и да изготвят презентация на тема „Красотата ще спаси света“.
       Компетентното жури, в което бяха включени експерти от МОН и РИО – Бургас, водещи преподаватели по философия във висши и средни училища от страната, оценяваше тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.
      Във всяка възрастова група най-добрите „млади творци” на философската мисъл бяха отличени и наградени.
     ПОБЕДИТЕЛИТЕ:
СЕКЦИЯ IV –V и VI – VII клас:
Атанас Георгиев Илиев – IV клас, ОУ „Яне Сандански“ – Пловдив
Слави Иванов Сотиров – IV клас, ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив
Пресиана Любомирова Вълканова – V клас, ОУ „Братя Миладинови“ – Бургас
Доника Николаева Димитрова – VI клас, ОУ „Братя Миладинови“ – Бургас
СЕКЦИЯ IX – X клас:
Михаела Кузова – X клас, ПМГ „Акад.Никола Обрешков“ – Бургас
Денислав Петров – X клас, СОУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица
Василена Маркова - X клас,СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Карнобат
Габриела Петрова - IX клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград
СЕКЦИЯ XI клас:
Мария Лазарова Гаралова - СОУ „Св. Климент Охридски“ – Ракитово
Десислава Георгиева Кирязова – Търговска гимназия – Бургас
Ралица Радомирова Маринова – ГПЧЕ  „Екзарх Йосиф“ – Разград
Дианна Борянова Коева – СОУ „Никола Вапцаров“ – Царево
Йоана Савова Тихолова – СОУ „Св. Климент Охридски“ – Добрич
СЕКЦИЯ XII клас:
Верка Димитрова Димитрова – ПГАТ „ Цанко Церковски“ – Павликени
Ивелин Георгиев Георгиев – МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
СЕКЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ:
Десислава Недялкова Илчева – XI клас СОУ „Васил Левски“ – Севлиево
Паулина Венелинова Венкова – XI клас СОУ „Христо Ботев“ – с. Горна Малина, Софийска област
Таня Стойкова Стойкова – XI клас СОУ „Христо Ботев“ – с. Горна Малина, Софийска област

Декларации по ЗПУКИ

2014-03-24 11:50:39
Вижте в добавения файл

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Началник" на РИО - Бургас

2014-03-18 17:44:12

Инициативата "Мениджър за един ден" на "Джуниър Ачийвмънт" в РИО - Бургас

2014-03-13 09:39:45
     Инициативата "Мениджър за един ден" в РИО - Бургас се проведе на 12.03.2014 г. В ролята на мениджъри влязоха Делян Петков и Виктор Евтимов - ученици в ГПНЕ "Гьоте" - Бургас.

Доставка на ЗУД за края на учебната 2013/2014 година

2014-03-12 17:32:31
Вижте в добавените файлове