Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Новини

Свободни места за ученици

2014-07-25 10:19:19
Вижте в добавения файл

Свободни места след трето класиране

2014-07-22 12:51:31
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици - СОУ "Л.Каравелов" гр.Несебър

2014-07-21 17:07:33
Вижте в добавения файл

Трето класиране

2014-07-17 10:07:42
Уважаеми родители и ученици,
     Ще можете да проверите своето класиране по следните начини:
     1. Когато учениците кандидатстват в региона, в който са полагали изпитите - проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и входящ номер.
     2. Когато учениците кандидатстват в друг регион, в който не са полагали изпити - проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и избор на регион.
     Можете да проверите своето класиране на следния линк:

      7klas.mon.bg

Декларации по ЗПУКИ

2014-07-14 16:09:12
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 10 клас в ГПНЕ"Гьоте" гр.Бургас

2014-07-10 11:03:36
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици в 9 клас в ПГ по Транспорт гр.Бургас

2014-07-09 11:20:24
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици в 9 клас в ПГХТ "Акад.Н.Д.Зелинский" гр.Бургас

2014-07-08 11:33:07
Вижте в добавения файл

Второ класиране

2014-07-04 10:34:16
Уважаеми родители и ученици,
     Ще можете да проверите своето класиране по следните начини:
     1. Когато учениците кандидатстват в региона, в който са полагали изпитите - проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и входящ номер.
     2. Когато учениците кандидатстват в друг регион, в който не са полагали изпити - проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и избор на регион.
     Можете да проверите своето класиране на следния линк:

      7klas.mon.bg

Свободно място за ученик в 9 клас в ГПАЕ "Гео Милев" - Бургас

2014-07-02 17:00:25
Вижте в добавения файл