Регионален инспекторат по образованието – Бургас. РИО – Бургас

Новини

Свободно място за ученик в 9 клас в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бургас

2015-03-04 17:14:23
Вижте в добавения файл

Пътуваща изложба "Да прогоним злото да бъдем по-добри"

2015-02-25 15:26:37

Заповед за неучебен ден на 2.03.2015 г-

2015-02-24 14:45:47

Декларации по ЗПУКИ

2015-02-19 10:42:47
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 8 клас в ГПНЕ "Гьоте" - Бургас

2015-02-19 08:54:53
Вижте в добавения файл

Конкурс "1000 стипендии" на фондация "Комунитас"

2015-02-17 10:49:32
Подробностите вижте в добавените файлове

Регионална работна среща в Несебър

2015-02-16 11:52:19
     На 10.02  и 11.02.2015г. Регионален инспекторат по образованието – Бургас проведе регионална работна среща свързана с изпълнение на План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020 г.) за 2014 – 2015 година. В работната среща взеха участие директори на училища от област Бургас, помощник – директори, учители, представители на местната власт, представители на НПО, представител на ДПС към РПУ – Несебър.
     По време на работната среща бе обсъдено разработване на училищни стратегически документи и механизъм за контрол на изпълнението им,  обмен на добри практики относно превенция на отпадане на учениците от училище, проблеми.
     Регионалната среща премина в организация на групите по секции с презентации от директори на училища, както следва:
     •    ОУ "Отец Паисий" – с. Равна гора, общ. Созопол - в презентацията участват и СОУ ”Хр. Ботев” - гр.Камено,НУ "Братя Миладинови"- с. Кръстина, общ. Камено ,ОУ „Христо Ботев” – с. Пирне, общ. Айтос ,ОУ „Атанас Манчев”  - Айтос, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Карнобат;
     •    СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Карнобат, общ. Карнобат;
     •    ОУ „Христо Ботев“, гр.Поморие, общ.Поморие;
     •    СОУ "Петко Росен" – гр.Бургас, общ.Бургас - в презентацията участват и СОУ ”Хр. Ботев” - гр.Камено,НУ "Братя Миладинови"- с. Кръстина, общ. Камено ,ОУ „Христо Ботев” – с. Пирне, общ. Айтос ,СОУ „Христо Ботев” – Карнобат
     •    СОУ „Христо Ботев“, гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе;
     •    ОУ „Васил Левски“, кв.Горно Езерово, общ.Бургас;
     •    ОУ "Найден Геров", гр.Бургас, общ.Бургас и СОУ „Елин Пелин“, с.Руен,   общ.Руен;
     •    ОУ „Паисий Хилендарски“, гр.Каблешково, общ.Поморие;
     •    ОУ "Христо Ботев", кв.Победа, гр.Бургас, общ.Бургас;
     •    ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Ахтопол, общ.Царево.
     След приключване на дискусиите в работните групи се направиха изводи за силните страни в дейностите за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, слабите страни по проблема и необходимите мерки за преодоляването им, с които ще бъда запознато Министерство на образованието и науката.

Свободно място за ученик в 10 клас в ГПНЕ "Гьоте" - Бургас

2015-02-12 16:51:42
Вижте в добавения файл

Свободно място за ученик в 9 клас в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Бургас

2015-02-09 17:00:00
Вижте в добавения файл

Свободни места за ученици в СОУ "Н. Й. Вапцаров" - Царево

2015-02-06 17:38:17
Вижте в добавения файл